Descripció del projecte

Kinesiologia Odontològica

La kinesiología és una terapia natural que avalua la resposta dels músculs per a detectar desequilibris a l´organisme, i prevenir trastorns, o corregir-los ,amb el tractament més adequat per al pacient.

La Kinesiologia és un mètode que utilitza la prova muscular per a avaluar les funcions corporals. Tots els músculs del cos tenen una determinada tonicitat que permet mantenir-nos en una certa postura. La prova muscular permet provar la capacitat de reacció del múscul a una força exercida sobre ell.

Si la resposta a aquesta pressió muscular és positiva es dirà que el múscul és fort i sino hi ha resposta a la pressió es dirà que es débil.

En Odontologia es fa servir per testar els materials abans de posar-los en la boca dels pacients.