Descripció del projecte

Cirurgia Oral

De vegades és necessari recórrer a la procediments quirúrgics per tractar problemes bucals, per exemple extraccions complicades de queixals dels seny,
Mitjançant tècniques quirúrgiques es poden tractar patologies de la cavitat oral.

Algunes de les intervencions que realitzem son: extraccions de queixals del seny, extraccions de restes radiculars, extraccions de peces incloses, resecció de frenets labials o linguals, eliminació de lesions bucals o quists…