Descripció del projecte

Ortodòncia

L’ortodòncia és una especialitat odontològica que diagnostica i tracta la posició i relació dental. L’objectiu és l’alineació de les dents, afavorint una bona oclusió de dents superiors amb inferiors. D’aquesta manera aconseguim una funció masticatòria òptima, disminuïm el risc de malalties com la càries o periodontitis, al mateix temps que obtenim estètica.
Es realitza un estudi individualitzat a partir de fotografies, models i radiografies, i l’ortodoncista elabora el tractament que més afavoreixi al nostre pacient.
Existeixen diferents tècniques d’ortodòncia, aquestes varien en funció de l’edat, del cas, i del desig o expectatives del pacient.

 • Miofuncional 
  La majoria dels problemes de malposició dental són causats per maxilars poc desenvolupats i això és degut a la presencia de mals hàbits com la respiració bucal , la interposició lingual i la falta de masticació bilateral, és a dir no es mastega les suficients vegades per els dos costats.
  Hi ha un tractament molt senzill i eficaç que portant un aparell 1 o 2 hores al dia i tota la nit, combinat amb uns exercicis diaris, és suficient per posar rectes les dents sense necesitat de portar brackets.
 • Ortopèdia (per a nens d’entre 5 i 12 anys aproximadament)
  Consta d’aparells amovibles que estimulen o frenen el creixement ossi, a la vegada que provoquen moviments dentals. Aquests aparells corregeixen creixements desproporcionats entre maxil·lar i mandíbula, que ocasionarien problemes d’oclusió i malposicions dentals com la falta d’espai.
 • Ortodòncia fixa (a partir de 12 anys i adults)
  L’ortodòncia fixa es realitza amb brackets (poden ser metàl·lics o ceràmics). La seva funció és alinear les dents, de manera que les superiors i inferiors tinguin la millor relació possible i pot assolir objectius de salut com la prevenció d’inflamació gingival o càries, objectius estètics com tenir un somriure harmònic, etc.
 • Ortodòncia invisible (joves i adults)
  Comptem amb l’ortodòncia més estètica i moderna, l’ortodòncia invisible.
  Consisteix en diverses plaques transparents, fetes a mida per a cada arcada (superior i inferior) que es recanvien periòdicament. Causen moviments dentals sent pràcticament invisibles.
 • RNO (Rehabilitació Neuro-Oclusal)
  Aquest tipus d’ortodòncia es basa en el concepte d’equilibri oclusal masticatori, considerat indispensable per mantenir la salut bucal. Una pèrdua d’aquest equilibri és el que causaria problemes gingivals i articulars.
  Durant la funció masticatòria les dents d’ambdós costats han de treballar alternativament, posant-se totes les dents en contacte al mateix temps. Aquesta situació d’equilibri articular i dental és difícil de trobar degut a la civilització i costums dietètiques actuals (dieta tova, xumets i biberó, etc)
  Conseqüències del desequilibri: fractures dentals, problemes gingivals o periodontal (estructures de suport dental) i problemes articulars (sorolls, dolor,…). Fora de la boca podem trobar dolors a diferents punts de l’esquena, mal de cap, inclús vertigen o altres més complexes..
  Utilitza 2 tractaments:
  ·  Aparells amovibles
  ·  Tallat selectiu

Els seus objectius són:

 • Proporcionar boques sanes amb equilibri en la infància per tota la vida, sense extraccions dentals ni necessitat de retenidors i sense haver d’esperar a edats avançades per iniciar el tractament.
 • Retornar en l’adult l’equilibri perdut o no adquirit, per aconseguir la salut periodontal i articular del pacient.
 • Una detecció precoç a la infància, permetrà una recuperació més fàcil del creixement inadequat dels maxil·lars