Descripció del projecte

Homeopatia

Encara que Hipòcrates, pare de la medicina occidental, ja intuís el principi de similitud, dos mil cinc-cents anys enrere, fou descobert i desenvolupat pel metge alemany Samuel Hahnemann (1755-1843), en observar que substàncies utilitzades a dosis altes provocaven certs símptomes, mentre que si s’ingerien diluïdes i agitades els símptomes desapareixien. Es formulava així el principi de similitud, base del mètode homeopàtic, pel qual el semblant cura el semblant.

És una teràpia complementaria a la utilització dels medicaments que actualment provoquen tants efectes secundaris i indesitjables per a molts pacients.

La homeopatía consisteix en l´administració de dosis molt diluides d´unes sustancies que en gran part són d´ origen vegetal i que tenen la funció d´activar les defenses de l´organisme per a restablir el seu equilibri.