Descripció del projecte

Estètica Dental

L’estètica dental és una ciència que té per objectiu restaurar la biologia, funció i bellesa, perduda o no adquirida.

Compta amb moltes possibilitats i tècniques restauradores, blanquejaments, carilles, corones, etc.